Namnlös

Serietävling
Fullständig info

- Serien kan vara allt från en pinuppbild på 1 A4 till en historia med en intrig som sträcker sig över 7 A4 sidor.

- Serien ska ha mytologiska inslag, gärna med en eller flera karaktärer ur mytologin. Det kan vara inspirerat av mytologi eller folksagor från vart som helst i hela världen.

- Serien ska också vara av erotisk natur. Detta betyder dock inte att det måste vara någon typ av sex med så länge den fångar den rätta atmosfären. Vi välkomnar alla olika sexuella praktiker och läggningar som ryms inom vad som är lagligt att trycka i Sverige.

- Vi tar bara emot färdiga serier. Även om redigering naturligtvis kan komma att ske i slutändan ändå.

- Flera bidrag kan komma att bli antagna till antologin. Vi kommer välja de som juryn finner bäst, men vi letar också efter en bredd och vill ha olika serier som kompletterar varandra och skapar en spännande helhet.

- Vinnarna får kontrakt med tänkt publicering under 2019. Det inkluderar publicering på papper och som e-bok. Vi är måna om skaparnas rättigheter och därför behåller alla rättigheterna bland annat till sina originalkaraktärer. Ersättning utgår i form av royalty.

- Vinnarna annonseras den 30 September 2018 (kan senareläggas om det kommer in extremt många bidrag). Efter det blir det sedvanlig redigering och planering, så det exakta publiceringsdatumet för antologin kommer att sättas senare. (Tihi press & production förbehåller sig också rätten att inte utse någon vinnare alls om juryn anser att de inkomna bidragen inte håller tillräckligt hög kvalitet, men ser det som väldigt osannolikt.)


Formalia:
Tävlingsstart: 11 juni 2018
Tävlingsslut: 31 Augusti 2018
Längd på manus: 1-7 A4 sidor
Färg: Färg eller svartvitt
Språk: Svenska
Format: TIFF och minst 300 dpi
Mail: Tihipress@gmail.com